THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2021 12:42

Năm 2019: Quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động

Trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình những tháng đầu năm 2019, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018 Chính phủ đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội giao.

 

Tăng trưởng năm 2018 thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 45,2% (bình quân 3 năm 2016-2018 là 43,29% vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra là 30-35%). Năng suất lao động tăng gần 6%, hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước vượt 8% so với dự toán.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,35%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,7%. Có 43% số xã và 61 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt; xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, dư luận xã hội quan tâm, Quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường; uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Về kết quả đạt được những tháng đầu năm 2019, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết tăng trưởng GDP quý I đạt 6,79%. Trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,68%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,63%; dịch vụ tăng 6,5%.

Xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ USD, tăng 5,8%; xuất siêu 711 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I tăng 8,8%; trong đó vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng mạnh 13,6%. Trong 4 tháng, vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt 7,5 tỷ USD, tăng 28,6%...

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội trước Quốc hội


Cùng với phát triển kinh tế, Chính phủ cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển văn hóa, xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người ó công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đời sống đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai được quan tâm chăm lo. Thúc đẩy đào tạo nghề gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đa dạng hóa hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cung cầu trên thị trường lao động. Trong 4 tháng giải quyết việc làm cho 484 nghìn lao động (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó đưa trên 44 nghìn người đi lao động ở nước ngoài. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội, điều trị cai nghiện ma túy….

Đề cập đến những tồn tại, hạn chế, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi diễn biến bất ổn, khó lường. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm. Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc xử lý dự án yếu kém, thua lỗ còn khó khăn, quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên còn bất cập; tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực có xu hướng chậm lại.

Ngoài ra, việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực còn chậm, có nơi chưa thực sự quyết liệt. Sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, khả năng huy động các nguồn lực, nhất là vốn tín dụng, đất đai, nhân lực chất lượng cao và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Đổi mới giáo dục đào tạo vẫn còn bất cập; Còn những hành vi, vi phạm về đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường, dâm ô trẻ em và biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, gian lận thi cử, lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng… gây bức xúc xã hội. Nhiều vụ việc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng rượu, bia, ma túy gây tai nạn giao thông, tội phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; phối hợp công tác hiệu quả chưa cao; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Năm 2019: Chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững


 

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết , trong thời gian tới, Chính phủ kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Chính phủ xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế.

Với vốn FDI, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách thu hút chọn lọc, có hiệu quả, nhất là các dự án lớn, công nghệ hiện đại gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách người có công, giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Chú trọng phát triển nhà ở xã  hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường lao động, làm tốt công tác dự báo, kết nối cung cầu lao động. Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHTN. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện hiệu quả chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các chương trình đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường phòng chống đuối nước. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý các bất cập trong công tác quản lý cai nghiện  ma túy…

CHÂU GIANG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh