Năm 2020, lương của công chức TP.HCM như thế nào

14:02 - 30/11/2019
Năm 2020, lương của công chức TP.HCM như thế nào

Năm 2020: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ

(Dân sinh) - Năm 2020 là năm cuối cùng TP. Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế thí điểm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, và đồng thời, đây cũng là năm áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập ở mức tối đa theo quy định tại Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã chốt lại hệ số điều chỉnh tăng thu nhập như sau:

Năm 2018: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ;

 Năm 2019: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ;

Năm 2020: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Với hệ số điều chỉnh đến 1,8 lần, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh trong năm tới.

Tuy nhiên, việc tăng lương theo hệ số điều chỉnh này còn phụ thuộc vào các tiêu chí phân loại, đánh giá theo quy định của Thành phố. Trong đó, mức hưởng cao nhất (hệ số điều chỉnh 1,8 lần) chỉ thuộc về những cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc.

Năm 2020, lương của công chức TP.HCM như thế nào - Ảnh 1.

Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương thực nhận của cán bộ, công chức, viên chức cả nước nói chung và ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng cũng sẽ tăng.

Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Như vậy, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức TP. Hồ Chí Minh và cán bộ, công chức, viên chức của nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước cũng sẽ có cơ hội được chi thu nhập tăng thêm với mức tăng không quá 0,8 quỹ lương cơ bản, dự kiến từ năm 2021.

Hiện, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM là khoảng 130.000 người, chưa kể cán bộ không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn.

Năm 2019, dự kiến TPHCM sẽ chi 7.236 tỉ đồng chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2021 cũng là thời điểm dự kiến thay đổi cách thức tính lương với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, sẽ xây dựng 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm và chức danh, chức vụ; thay vì tính theo lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay.

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›