Năm 2020 sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

06:46 - 22/10/2019

Năm 2020, Kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu...

Năm 2020 sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu - Ảnh 1.

ảnh minh họa

Trong một báo cáo mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, toàn ngành dự kiến sẽ kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019, bao gồm: các tổng công ty trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Việc kiểm toán khối này sẽ kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước như: chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu…

Trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng có quy mô lớn như: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam… để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng sẽ đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Đồng thời, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng theo đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng" được phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với mục tiêu trên, lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán nhà nước dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm Ngân hàng nhà nước, 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›