CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 03:47

Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh có 2.344 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.344 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 28.622 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 98,14%, đứng thứ 03 cả nước. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,21 tỷ đồng.
Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh có 2.344 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (Ảnh minh họa)

Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh có 2.344 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, 301 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 232 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 1.031 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 682 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 318.182 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 16,23 tỷ đồng. Trong đó, 10.934 Công ty TNHH một thành viên; 5.194 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.972 Công ty cổ phần; 499 Doanh nghiệp tư nhân; 01 Công ty hợp danh

Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.549 doanh nghiệp và 214 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 9.580 tỷ đồng.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh