THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2022 04:56

Năm 2022, Đồng Tháp được giao 2.358 biên chế công chức

(Dân sinh) - Tại Nghị quyết số 92/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp nêu rõ: Năm 2022 Đồng Tháp được giao 2.358 biên chế công chức.

Theo đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-HĐND và quyết định điều chuyển (tăng, giảm) biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Cụ thể, cấp tỉnh có 1.078 biên chế, nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với 194 biên chế; kế đến là Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ,... Đối với 12 huyện, thành phố, số biên chế được giao là 1.280 biên chế. 

Năm 2022 Đồng Tháp được giao 2.358 biên chế công chức.

Năm 2022 Đồng Tháp được giao 2.358 biên chế công chức.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 93/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2022. 

Trong đó, phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 28.088 người. 

Phê duyệt tổng số người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù là 174 người. Phê duyệt tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 1.433 người.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh