THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 01:32

Năm 2022: Thái Nguyên cấp 1.124 giấy phép lao động cho người nước ngoài

(Dân sinh) - Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên, trong năm 2022, tỉnh đã cấp 1.124 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, thu hồi 257 giấy phép lao động, 2 lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ủy quyền cho Sở LĐ-TB&XH chấp thuận những vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp; kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại địa phương đúng quy định.

Trên cơ sở thực hiện sự ủy quyền về việc chấp thuận những vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 06/5/2021, toàn tỉnh đã chấp thuận cho 191 lượt tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng lao động nước ngoài (vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật) với tổng số 900 người. Cụ thể gồm: vị trí công việc nhà quản lý 122 người, vị trí công việc giám đốc điều hành 03 người, vị trí công việc chuyên gia 339 người, vị trí công việc lao động kỹ thuật 433 người và vị trí công việc tình nguyện viên 03 người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/12/2022, tỉnh Thái Nguyên đã cấp 1.124 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, thu hồi 257 giấy phép lao động, 02 lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp 841 giấy phép lao động (cấp mới 812 giấy phép, cấp lại 29 giấy phép lao động, thu hồi 191 giấy phép lao động); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên cấp 283 giấy phép lao động (cấp mới 245 giấy phép, cấp lại 33 giấy phép lao động, gia hạn 05 giấy phép lao động, thu hồi 66 giấy phép lao động và 02 lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Theo đánh giá Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã cơ bản tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa chấp hành quy định về việc gửi Hợp đồng lao động sau khi người lao động nước ngoài được cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép theo quy định gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Công tác chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và cấp giấy phép lao động của cơ quan được giao nhiệm vụ cấp giấy phép lao động đảm bảo đúng thời gian, đối tượng theo quy định pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và lao động nước ngoà.

Năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Kết quả, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất may Phú Hưng do đã có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động, số tiền xử phạt là 15.000.000 đồng; ban hành 02 quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Nam Diệm Thái Nguyên do người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền quy định về quản lý sử dụng lao động nước ngoài cho người sử dụng lao động và lao động nước ngoài. Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc trong tỉnh.

AN NHIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh