THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2022 10:44

Năm học 2022-2023: Quảng Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông

Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV thông qua, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở Quảng Ninh sẽ được miễn học phí công lập năm học 2022-2023.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh.

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được miễn học phí công lập năm học 2022-2023.

Đây là nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vào sáng 31/8.

Nghị quyết này quy định về việc hỗ trợ bằng 100% mức học phí công lập năm học 2022-2023 quy định tại Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh) theo số tháng học thực tế của đối tượng được hỗ trợ nhưng không quá 9 tháng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong dự toán hằng năm.

Quảng Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông.

Quảng Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, để các chủ trương, chính sách thực sự phát huy hiệu quả.

Điều này khẳng định sự quan tâm, chăm lo rất lớn của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện thành công đột phá về “phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số và xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trên địa bàn tỉnh.

HÒA THANH (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh