THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 06:50

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Ngày 13/5, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội”.
Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Theo đó, những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội đã có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã có nhiều đổi mới phương pháp, cách làm giám sát, phản biện xã hội.

Giai đoạn 2014-2020, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai 13 chương trình giám sát với nhiều nội dung như cải cách hành chính, xây dựng Đảng, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 190.000 cuộc giám sát, 46 cuộc phản biện xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, mặc dù công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá hàng năm; còn lúng túng trong việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội; việc phản hồi của các cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện còn ít, nội dung trả lời chung chung, mang tính thông báo. Vì vậy, để nâng cao chất lượng hiệu quả, tới đây cần phải tăng cường hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội.

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh