THỨ NĂM, NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2023 10:21

Nâng cao năng lực các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ Hội Người cao tuổi và Ban Chủ nhiệm các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thời gian gần đây, được sự hỗ trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế và Hội Người cao tuổi Việt Nam, Quảng Bình đã tổ chức thành công lớp tập huấn về thành lập, quản lý và vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

Tập huấn về thành lập vận hành và quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Trong 5 ngày từ 2 đến 6/11, Hội Người cao tuổi Quảng Bình cũng đã tổ chức lớp tập huấn về thành lập, quản lý và vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2021.

Tham gia lớp học có 83 học viên là những cán bộ thuộc Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Người cao tuổi cơ sở, trạm y tế các xã, thị trấn, Ban chủ nhiệm 10 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thuộc khu vực hưởng lợi từ Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam (Dự án VIE071).

Các học viên người cao tuổi Quảng Bình hưởng ứng tích cực các hoạt động của lớp tập huấn. Ảnh: Hiền Phương

Các học viên người cao tuổi Quảng Bình hưởng ứng tích cực các hoạt động của lớp tập huấn. Ảnh: Hiền Phương

Thông qua lớp học này, các học viên được cung cấp thông tin về các vấn đề già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam; giới thiệu CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; một số vấn đề cần lưu ý khi giao tiếp và làm việc với người cao tuổi; chính sách về môi trường xã hội; các bước tiến hành sinh hoạt CLB; giới thiệu các hoạt động chăm sóc sức khỏe của CLB; tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hoạt động chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi; xây dựng năng lực thành lập, quản lý và vận hành mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó có tổ chức sinh hoạt CLB, quản lý sổ sách, lập kế hoạch hoạt động, có sự tham gia của các bên liên quan, báo cáo, theo dõi, giám sát và đánh giá, các quy định trong khuôn khổ Dự án và các kỹ năng quản lý khác…

Mục đích của lớp tập huấn nhằm tăng cường sự tham gia của người cao tuổi trong các hoạt động tăng thu nhập cũng như tiếp cận các dịch vụ chăm sóc xã hội và sức khỏe.

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam (Dự án VIE071) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Mục tiêu của Dự án VIE071 nhằm giảm tính tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi thông qua các hoạt động tăng thu nhập và sử dụng dịch vụ tự chăm sóc sức khỏe, chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng. Dự án được Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam hợp tác với ban đại diện/ Hội người cao tuổi 6 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam.

Quảng Bình phấn đấu dến năm 2025 có ít nhất 215 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Trước đó, căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; Xét đề nghị của Trưởng Ban Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tại Công văn số 05/NCT ngày 26/02/2021 và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 137/TTr-SLĐTBXH ngày 02/4/2021 và một số Luật liên quan, ngày 12/4/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Kế hoạch nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng mô hình CLB, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội người cao tuổi các cấp và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi. Đồng thời, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Theo Kế hoạch, tỉnh Quảng Bình phấn đấu dến năm 2025 có ít nhất 215 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó có 165 CLB đang hoạt động và thêm ít nhất 50 CLB thành lập mới; quan tâm hỗ trợ, phát triển các CLB ở các địa bàn có nhiều người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động 70 CLB đã xây dựng giai đoạn 2017 - 2020 và 95 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của Dự án Thúc đẩy quyền người cao tuổi thiệt thòi ở Việt Nam (Dự án VIE022) giai đoạn 2010 - 2014 và CLB mới xây dựng.

Phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động các CLB và đảm bảo cơ cấu số lượng, thành phần mỗi CLB có từ 50 đến 70 thành viên, trong đó trên 50% là phụ nữ, trên 60% là người cao tuổi; tỷ lệ còn lại là người trung và trẻ tuổi, ưu tiên người có điều kiện giúp đỡ hỗ trợ hoạt động CLB. 100% CLB LTHTGN có Quỹ sinh kế để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do CLB tự quản lý theo Quy chế do CLB ban hành theo quy định.

Đối tượng được hưởng lợi từ Kế hoạch này là người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Tuấn Minh

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh