THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 04:45

Nâng cao năng lực cho Đội Công tác xã hội tình nguyện về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Thông qua các buổi tập huấn giúp cho tình nguyện viên nắm bắt được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, chính sách cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện ma túy bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quy định.

Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã; kịp thời bổ sung kiến thức, thông tin và kỹ năng triển khai nhiệm vụ trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhằm phát huy vai trò của Đội Công tác xã hội tình nguyện trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện và giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại địa phương, ngày 13/5/2022, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 1868/KH-SLĐTBXH về tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Đội Công tác xã hội tình nguyện về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo kế hoạch, Đội Công tác xã hội tình nguyện được cập nhật các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người. Bên cạnh đó, Đội Công tác xã hội tình nguyện được phổ biến các chế độ, chính sách hiện hành của T.Ư và TP trong lĩnh vực công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Đội Công tác xã hội tình nguyện về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Đội Công tác xã hội tình nguyện về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Các tình nguyện viên còn được trang bị những kỹ năng cơ bản trong công tác tiếp cận, tư vấn, kết nối chuyển gửi và hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị Methadone tại cộng đồng, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị mua bán trở về địa phương.

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội của 06 quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Oai, Ba Vì, Gia Lâm và Sơn Tây tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 1.000 đại biểu là đại diện Ban Chỉ đạo 138; công chức Lao động-Thương binh và Xã hội của cấp huyện, cấp xã và Đội trưởng, Đội phó, Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện của cấp xã.

Tại những  hội nghị, các tình nguyện viên đã thẳng thắn chia sẻ, tích cực trao đổi, thảo luận, trình bày những khó khăn, vướng mắc thực tế tại địa phương trong việc tiếp cận, tư vấn người nghiện và gia đình người nghiện, vận động người nghiện tham gia điều trị, cai nghiện tự nguyện, quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua các buổi tập huấn đã giúp cho Tình nguyện viên cập nhật thông tin về tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, kết quả triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương, đồng thời nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, chính sách cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện ma túy bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy và các Nghị định có liên quan.

Trên cơ sở đó nắm được các kỹ năng, phương pháp tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ trong quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán trở về góp phần nâng cao nghiệp vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại địa phương.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh