THỨ HAI, NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2023 02:28

Nâng cao nghiệp vụ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội với phòng LĐ-TB&XH huyện Sóc Sơn, mới đây (23/9/2022), tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội diễn ra hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện của 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Nội dung thảo luận tại hội nghị tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm như: Tháo gỡ các vướng mắc trong khâu xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc; quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng…; những vấn đề được đưa ra trong hội nghị đều được đồng chí Nguyễn Văn Lập, Phó Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH giải đáp sáng tỏ giúp cho các đại biểu tham dự giải tỏa được nhiều vướng mắc trong quá trình làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tại đây, cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã được tập huấn, giới thiệu về các mô hình quản lý sau cai nghiện như: Mô hình tình nguyện viên giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; Mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng CLB B93; Mô hình điểm tư vấn.. hướng dẫn về trình tự thủ tục để địa phương thành lập các mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Một buổi tập huấn, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện do Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức.

Một buổi tập huấn, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện do Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH khẳng định tính cấp thiết của việc tổ chức hội nghị này để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy 2021 và Nghị định 116 của Chính phủ. Đồng thời giải đáp một số ý kiến của các đại biểu về công tác cai nghiện; tóm tắt và nhấn mạnh lại một số nội dung quan trọng của những điểm mới của hai văn bản Luật: Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 là những vấn đề cốt lõi liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay. Khẳng định một lần nữa về tầm quan trọng của hai văn bản luật này trong việc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

Thông qua hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đã giúp cho các đại biểu tham dự là những cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nắm chắc và triển khai có hiệu quả những điểm mới của hai văn bản Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và toàn bộ nội dung Luật phòng, chống ma tuý năm 2021;  đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định 116 của Chính phủ tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, trong quý III năm 2022 (Từ tháng 6 đến tháng 9/2022), Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác hỗ trợ xã hội trong điều trị nghiện ma túy cán bộ làm công tác  phòng, chống TNXH quận Cầu Giấy và Đa Đình. Tập huấn cho y, bác sỹ của Chi cục Phòng, chống TNXH và các cơ sở cai nghiện ma túy, phối hợp với CDC Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông Luật phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ và học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Hội nghị tập huấn phổ biến nghiệp vụ kiểm tra cho 90 người là thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; Đội trưởng thành viên thuộc lực lượng Công an của Đội Kiểm tra liên ngành 178 các quận, huyện, thị xã.

Tổ chức Lễ mít tỉnh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6… Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện, thị xã tổ chức các hội nghị: Tập huấn nâng cao năng lực cho cho 158 tình nguyện viên của 100% Đội công tác xã hội tình nguyện huyện Gia Lâm về công tác phòng, chồng tệ nạn xã hội; tổ chức Hội nghị truyền thông, tập huấn mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại 03 phường: Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề (quận Long Biên); tập huấn Mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng-Câu lạc bộ B93 tại 10 quận, huyện trên địa bàn.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh