CHỦ NHẬT, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2021 06:25

Nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống mại dâm

UBND TP Huế vừa ban hành Kế hoạch số triển khai công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Huế năm 2021. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng cường sự đồng thuận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, thành phố Huế phấn đấu 100% người dân được tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn mại dâm để nâng cao nhận thức, nhận biết được tác hại và ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đến đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong phòng, chống mại dâm và có thái độ, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS. Cùng với đó, 100% các phường xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người.

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mại dâm.

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mại dâm.

Có 50% các phường triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Các lực lượng chức năn đấu tranh, triệt phá, xử lý 100% số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm được phát hiện, giảm 70-90% số cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cơ sở karaoke…và các dịch vụ kinh doanh nhạy cảm khác) hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. 100% cán bộ trực tiếp được tập huấn về tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phấn đấu đạt khoảng 80-90% phường không có tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống mại dâm tại địa phương.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo Kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức điều tra, khảo sát số người hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở mát-xa, karaoke, ... trên địa bàn thành phố để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm phát sinh.  

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng công an đấu tranh phòng, chống mại dâm. Tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Quản lý hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, nhất là vùng giáp ranh.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Phòng Y tế Thành phố phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND thành phố quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, điều kiện kinh doanh liên quan đến y tế của các cơ sở dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám, xét nghiệm, điều trị các bệnh xã hội và hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho người mại dâm trong cộng đồng.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao và kịp thời của Thành ủy, UBND Thành phố, công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng chống mại dâm, từ đó làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và mỗi người dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Việc Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống mại dâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm. Giảm thiểu tác hại của mại dâm đối với đời sống xã hội. Đồng thời, bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm, giảm tội phạm liên quan đến mại dâm trên địa bàn.

Đ.THỌ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh