Nếu chưa nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp có được tiếp tục hưởng ở nơi cũ không?

16:26 - 19/11/2020

(Dân sinh) - Anh Ngô Xuân Tường, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 6 tháng tại Đồng Nai,. Ngày 30/10/2020, tôi đã làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Tp. Hồ Chí Minh và đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hỏi:

Anh Ngô Xuân Tường, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 6 tháng tại Đồng Nai, ngày 30/10/2020 tôi đã làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Tp. Hồ Chí Minh và đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi không muốn chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Tp. Hồ Chí Minh nữa. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đồng Nai hay không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ thì trường hợp người lao động đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến và không có  nhu cầu chuyển nơi  hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì người lao động phải nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Như vậy, trường hợp của ông Ngô Xuân Tường nếu chưa nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến và không có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì phải nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi theo quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›