Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Quyết liệt thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020

16:02 - 20/01/2020
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Quyết liệt thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020

Ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ với Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH.

(Dân sinh) - "Nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiên định phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả", toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020"-Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 20/1.

Ngày 20/1 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Tấn Dũng; Thứ trưởng Lê Quân; cùng hơn 200 đại biểu thuộc các đơn vị có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ (40 đơn vị). Tham dự Hội nghị còn có bà Phan Phương Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam. Trong năm 2019, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu của toàn ngành với phương châm "Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo –Hiệu quả" để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành. Bộ đã ban hành chương trình công tác năm 2019 với 16 chỉ tiêu cụ thể, 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và 109 nhiệm vụ, đề án phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Trong năm 2019, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu của toàn ngành với phương châm "Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo –Hiệu quả" để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành. 

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bộ đã ban hành chương trình công tác năm 2019 với Bộ đã ban hành Chương trình công tác với 16 chỉ tiêu cụ thể, 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và 109 nhiệm vụ, đề án phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng báo cáo tại Hội nghị.

 Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, toàn Ngành LĐ-TB&XH đã hoàn thành 03 chỉ tiêu Quốc hội giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3% so với cuối năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm gần 5%. Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp, Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã hoàn thành 196 nhiệm vụ (đạt 100%) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ, không có nhiệm vụ quá hạn. Tạo việc làm cho trên 1,6 triệu lao động, đạt 103,2% kế hoạch; đưa 148 nghìn người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, về đích trước 1 năm trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 

Đáng lưu ý, chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam đã tăng 13 bậc; năm thứ hai liên tiếp tuyển sinh vượt kế hoạch. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển nhanh, vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW trước 2 năm. Giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,35%, xuất hiện nhiều tấm gương vươn lên thoát nghèo, tự viết đơn xin thoát hộ nghèo. Qua hơn 3 năm thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ tồn động theo quy trình rút gọn, 100% số hồ sơ rà soát đã được giải quyết chế độ hoặc giải đáp, trả lời, trong đó đã xác nhận trên 2.000 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh. Theo báo cáo của các địa phương, có 8 địa phương đã giải quyết xong hồ sơ tồn đọng, 14 địa phương không có tồn đọng. Các lĩnh vực bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; hợp tác quốc tế; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển, có nhiều tiến bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra sẽ tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030; đồng thời, là năm có nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiên định phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả", toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 4.

Bộ trưởng nhấn mạnh mỗi đơn vị phải tiếp tục đoàn kết, giữ kỷ cương, mỗi người làm tròn trách nhiệm của chính mình để thực hiện nhiệm vụ chung của ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đồng thời ghi nhận những phấn đấu đóng góp chung trong năm 2019 của Ngành LĐ-TB&XH. "Năm bứt phá và chuẩn bị đón năm mới, năm quyết định trong cả nhiệm kỳ của chúng ta"- Bộ trưởng nói. 

 Bộ trưởng cũng khẳng định, các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ đã phát huy vai trò tích cực, chủ động tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm để doanh nghiệp, người dân hiểu và chia sẻ với Ngành nhằm tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Theo Bộ trưởng, trong năm 2019, Bộ đã hoàn thành 3 nhiệm vụ đột phá gồm xây dựng thể chế; phát triển thị trường lao động đồng bộ và lành mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. "2 ưu tiên của Ngành là tục giải quyết những vấn đề liên quan đến người có công; đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em và các nhiệm vụ khác bao gồm 14 lĩnh vực đều được triển khai một cách toàn diện, căn bản, đến thời điểm này, Bộ đã hoàn thành rất tốt những nhiệm vụ được đề ra"- Bộ trưởng vui vẻ chia sẻ.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 5.

Toàn cảnh Hội nghị

Về định hướng năm 2020, Bộ trưởng mong muốn mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực khắc phục những hạn chế của mình. "Mỗi đơn vị phải tiếp tục đoàn kết, giữ kỷ cương, mỗi người làm tròn trách nhiệm của chính mình để thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, Ngành"- Bộ trưởng nhấn mạnh đồng thời cũng nêu lên một số vấn đề tiếp tục rất cần sự quan tâm, nỗ lực của toàn Ngành: Chăm lo xây dựng thể chế để tạo hành lang pháp lý cho cả xã hội phát triển; tập trung xây dựng Chiến lược phát triển của Ngành đến năm 2035 tầm nhìn 2045; Tập trung xây dựng thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh và hội nhập...  

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng đã nêu lên bức tranh tổng thể của toàn Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội với những kết quả rất tích cực, cho thấy toàn ngành đã nỗ lực và nỗ lực đến cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được bắt đầu từ mỗi cán bộ, mỗi công chức, viên chức của Ngành với phương châm "Đoàn kết – kỷ cương- Sáng tạo – Hiệu quả" đã thực sự nỗ lực rất lớn. Bộ trưởng ghi nhận kết quả đó chính là phần thưởng cao nhất dành cho mỗi cán bộ, công chức viên chức của Bộ LĐ-TB&XH.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị từng đơn vị sau tổng kết, ngay trong đầu năm mới, cần bàn kỹ công việc của đơn vị mình, phân công nhiệm vụ với từng người, làm sao để từng công chức, viên chức sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình nhằm mục đích các đơn vị hoàn thành và hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ của mình trong năm 2020.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 7.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ với Chủ tịch Công đoàn Bộ. Lễ công bố các quyết định khen thưởng và danh hiệu thi đua của Bộ năm 2019. Trong đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 08 cán nhân.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - Ảnh 8.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân xuất sắc

THANH MẠNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›