THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2021 05:14

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2020, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

(Dân sinh) - Năm 2020, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre đã tạo nhiều đột phá với những con số ấn tượng trong các lĩnh vực giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dạy nghề - việc làm và xuất khẩu lao động; qua đó góp phần trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Nhân dịp năm mới, Phóng viên Báo Lao động và Xã hội đã phỏng vấn ông Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre xung quanh vấn đề về giảm nghèo, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công và một số lĩnh vực khác của ngành trong năm 2021.

* Phóng viên: Năm 2020, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre đã tạo nhiều đột phá, ông có thể chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong năm qua?

- Ông Phạm Thanh Hùng: Năm 2020, với tinh thần "Bứt phá về đích", ngành LĐ-TB&XH đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.Qua đó, hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể: Giải quyết việc làm 18.382 người, đạt 102,1% (KH 18.000 người); tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ước đạt 3,34% (KH 3,34%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,6% (KH 60%), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp chứng chỉ là 30,95% (KH 30%); tỷ lệ hộ nghèo ước còn 3,6% (KH 4%). 

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2020, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 - Ảnh 1.

Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre

Toàn tỉnh đã vận động 30,028 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở (hiện đã triển khai xây dựng 310 căn, sửa chữa 65 căn, tổng kinh phí đã thực hiện 17,365 tỷ đồng).

* Bước sang năm 2021, ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu và nhiệm vụ nào trọng tâm, thưa ông?

- Năm 2021, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lao động, người có công và xã hội; củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống của người có công. 

Trợ giúp hiệu quả cho người nghèo, người yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân. 

Đặc biệt, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Thứ nhất, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao, góp phần nâng tầm kỹ năng của người lao động, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Thứ hai, chú trọng giải quyết việc làm, đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Thứ ba, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, hạn chế tái nghèo; hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho gia đình người có công đang gặp khó khăn về nhà ở; phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. 

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2020, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 - Ảnh 3.

Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre trao quà cho trẻ em

Thứ tư, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội, chính quyền địa phương và đoàn thể về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, can thiệp, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực.Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của ngành.

* Xin ông cho biết mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực như: Việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề… Ông có thể chia sẻ một số giải pháp nhằm đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu?

- Năm 2021, Bến Tre phấn đấu giải quyết việc làm 20.000 lao động, trong đó đưa khoảng 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 3,32%; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1 - 1,5%/năm (theo chuẩn nghèo của giai đoạn); tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2021 đạt 62%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

 Để hoàn thành những chỉ tiêu trên, ngành LĐ-TB&XH tập trung một số giải pháp như: Tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh học nghề; phân tích kết quả điều tra thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) làm cơ sở xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm định kỳ; đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh. 

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2020, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà cho người có công

Kiểm tra, giám sát công tác cho vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về chính sách tiền lương, BHXH, BHTN; thực hiện tốt công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, công tác huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Xây dựng Quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trở thành cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp, đa ngành, đa cấp theo nhu cầu của thị trường lao động và hướng đến tự chủ.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công với cách mạng; thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống người có công với cách mạng, nhất là trong các dịp lễ, Tết; đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", vận động hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2021 không còn người có công thuộc hộ nghèo. Thực hiện công tác điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình; hoàn thành cơ bản số hóa hồ sơ người có công; rà soát, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2020, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 - Ảnh 5.

Trao nhà tình nghĩa cho Hộ bà Đặng Thị Thảnh, ngụ xã Tân Phong nhận bảng tượng trưng xây nhà

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với người dân vùng khó khăn, bãi ngang ven biển; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo phát triển sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tăng cơ hội tiếp cận chính sách đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo; vận động xã hội hóa trợ giúp người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng nông thôn nghèo, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em.

* Trân trọng cảm ơn ông!

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh