(Dân sinh) - Nhiều cách bảo vệ bầu khí quyển, bảo vệ "Ngày Trái Đất". Trước hết, mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với môi trường, khí quyển tức là đã góp phần bảo vệ sức khỏe Trái Đất - ngôi nhà chung của chúng ta.

Ngày Trái đất 22/4: Bảo vệ bầu khí quyển là bảo vệ Trái Đất - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN