THỨ BẨY, NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2021 06:21

Nghệ An còn 76 xã đặc biệt khó khăn

(Dân sinh) - Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An còn 76 xã thuộc khu vực III – xã đặc biệt khó khăn.

Theo Quyết định nêu trên, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

Trong đó, Nghệ An có 55 xã khu vực I (xã bước đầu phát triển), 76 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), không có xã khu vực II (xã còn khó khăn). Trong đó, nhiều nhất là huyện Kỳ Sơn có đến 19 xã khu vực III và 2 xã, thị trấn thuộc khu vực I; huyện Quỳ Hợp có 14 xã thuộc khu vực III và 6 xã thuộc khu vực I; huyện Tương Dương có 12 xã khu vực III và 5 xã khu vực I; huyện Quế Phong có 11 xã khu vực III và 2 xã khu vực I; huyện Con Cuông gồm 9 xã khu vực III và 3 xã khu vực I; huyện Quỳ Châu có 9 xã khu vực III và 3 xã khu vực I…

Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

Trước đó, theo Quyết định 582/QĐ/TTg, ngày 28/4/2017, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, tỉnh Nghệ An có 46 xã khu vực I; 112 xã khu vực II; 94 xã khu vực III, với tổng số 1.175 thôn đặc biệt khó khăn.

Như vậy, so với giai đoạn trước số xã khu vực I của tỉnh Nghệ An tăng thêm 9 xã nhưng xã khu vực III lại giảm chỉ còn 76; trong khi không còn xã nào thuộc khu vực II.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh