THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 03:01

Nghệ An đã có gần 500 lao động được hỗ trợ tiền nhà

Mới đây UBND tỉnh Nghệ An, có Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/7, phê duyệt danh sách 274 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 410 triệu đồng. Như vậy tỉnh đến nay đã có 444 lao động được hỗ trợ tiền nhà.

Trong số 274 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà lần này, có 48 lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đứng chân trên địa bàn thành phố Vinh; 98 lao động làm việc tại Công ty TNHH Sang Woo Việt Nam và 07 lao động làm việc tại Công ty TNHH Tập đoàn Sản xuất và Kinh doanh TĐV Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Có 49 lao động làm việc tại các công ty đứng chân trên địa bàn huyện Nghi Lộc và 72 lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen đóng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định. Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Như vậy, qua 04 đợt triển khai, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 444 lao động đang tham gia làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với số tiền gần 800 triệu đồng.

HOÀNG TÙNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh