Nghệ An: Đền ơn đáp nghĩa - Là trách nhiệm, là tri ân

16:33 - 31/07/2020
Nghệ An: Đền ơn đáp nghĩa - Là trách nhiệm, là tri ân

Những năm qua tỉnh Nghệ An luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách.

Tiếp nối truyền thống cách mạng

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, qua 2 cuộc kháng chiến, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ, Nghệ An không chỉ là hậu phương lớn, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, mà còn là tiền tuyến trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.

Được biết, trong những năm qua, với lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội tại Nghệ An, công tác chính sách liên quan người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng nâng cao.

Nghệ An: Đền ơn đáp nghĩa - Là trách nhiệm, là tri ân - Ảnh 1.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp lên tại Đại lễ cầu siêu Nghĩa trang quốc tế Anh Sơn – Nghệ An

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với người có công ngày càng hoàn thiện, đối tượng ưu đãi được mở rộng, đảm bảo công bằng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" cũng được toàn dân tham gia và phát triển sâu rộng, trở thành trách nhiệm của xã hội, nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", toàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. Từ kết quả vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi người có công với cách mạng hoặc thân nhân khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

6 tháng đầu năm, Nghệ An đã thực hiện tốt việc quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 71.200 đối tượng người có công với cách mạng, với kinh phí 126 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - TB và XH Nghệ An đã tiếp nhận, tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho 4.235trường hợp.

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được xã hội hóa sâu rộng, toàn tỉnh thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 9 tỷ đồng;Tổng số hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở là: 22.024/26.846 hộ(trong đó: xây mới: 10.962 hộ, sửa chữa: 11.062 hộ) với kinh phí đã thực hiện hỗ trợ là: 659.620 triệu đồng (trong đó: Kinh phí xây mới: 438.380 triệu đồng; kinh phí sửa chữa: 221.240 triệu đồng). Phối hợp tổ chức tiếp nhận, bàn giao, di chuyển, lấy mẫu sinh phẩm 57 hài cốt liệt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2019- 2020 về án táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách

Trong những năm qua, Nghệ An đã triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi NCC. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định; Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), tiếp tục giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sỹ và người hưởng chính sách như thương binh; Tổ chức làm việc với Bộ Lao động - TBXH và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương để bàn giải pháp giải quyết 2.690 trường hợp có bản khai thành tích gia đình giúp đỡ cách mạng nhưng được khen thưởng Huân chương, Huy chương cá nhân chưa được giải quyết chế độ, trợ cấp của huyện Nam Đàn. Triển khai xây dựng Đề án công trình tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nghệ An: Đền ơn đáp nghĩa - Là trách nhiệm, là tri ân - Ảnh 2.

Công tác chăm sóc NCC với nước đã được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể, hình thức phong phú, sáng tạo. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được toàn xã hội quan tâm, phân bổ kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, rà soát, kiểm tra, phân loại người có công thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ giáo dân và tổ chức thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công kịp thời đảm bảo theo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách thường xuyên, hàng năm, ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà cho hàng nghìn NCC, cấp thẻ BHYT cho 100% NCC và thân nhân của họ. Đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, 98% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân nơi cư trú.

Cùng với việc chăm sóc, tri ân những người còn sống, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm cũng được tỉnh Nghệ An trú trọng. Đặc biệt, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được đẩy mạnh.

Nghệ An: Đền ơn đáp nghĩa - Là trách nhiệm, là tri ân - Ảnh 3.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thăm các gia đình chính sách

Tiếp tục triển khai Chỉ thị 14-CT/TW, Quyết định 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về người có công, tổ chức chu đáo việc dâng hương, thăm hỏi, tặng quà người có công trong dịp lễ, tết, tham mưu về tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ; chuẩn bị nội dung, kế hoạch, điều kiện tiếp nhận hài cốt liệt sỹ và tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nước mùa khô năm 2019- 2020, xây dựng đề án nâng cấp, cải tạo các công trình ghi công liệt sỹ.

"Đền ơn đáp nghĩa" - Là trách nhiệm, là tri ân

Có thể nói phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công đã thực sự trở thành một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành ở Nghệ An với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Thực hiện tốt các phong trào, hoạt động hỗ trợ nâng cao mức sống của NCC và gia đình NCC. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trên 98% hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác người có công với cách mạng.


Nghệ An: Đền ơn đáp nghĩa - Là trách nhiệm, là tri ân - Ảnh 4.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thăm các gia đình chính sách

Ngay từ đầu năm 2020, ngành LĐ, TB&XH Nghệ An đã tham mưu, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tri ân đối với người có công với cách mạng nhân các dịp lễ, tết trong năm. Đồng thời thực hiện tốt công tác hậu cần phục vụ các Đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh Nghệ An hy sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết "Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đề án số hóa hồ sơ người có công. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả chính sách ưu đãi người có công tại địa phương, đơn vị. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% hộ người có công ở Nghệ An có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; thân nhân liệt sĩ và người có công được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, hoàn thành việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Đặc biệt, phải sớm hoàn thành việc xác nhận thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng và đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Giám đốc Đoàn Hồng Vũ cho biết thêm: "Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước, tỉnh Nghệ An luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình có công với nước. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc NCC ngày càng được hoàn thiện. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng tu bổ nghĩa trang Liệt sỹ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày được cải thiện".

"Đến nay, hầu hết người có công và thân nhân, con em NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% mẹ VNAH còn sống đã nhận được phụng dưỡng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc NCC đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội…"- Giám đốc Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh.

THU HƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›