Nghệ An: GQVL cho trên 189.000 lao động

22:49 - 30/09/2020
Nghệ An: GQVL cho trên 189.000 lao động

(Dân Sinh) - Trong những năm qua tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, ổn định việc làm và nâng cao cuộc sống cho nhân dân.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn toàn tỉnh và thông qua các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt là tirong giai đoạn này, tỉnh Nghệ An đã đổi mới và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có quy mô lớn vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác xuất khẩu lao động. Do vậy, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Nghệ An: GQVL cho trên 189.000 lao động - Ảnh 1.

Đào tạo nghề cho lao động Nghệ An

Trong 05 năm qua, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho trên 189.030 lao động (bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho gần 37.810 người. Trong đó: làm việc trong nước: việc làm tại chỗ trên địa bàn tỉnh 65.140 người; đi làm việc tại các tỉnh khác 56.150 người; xuất khẩu lao động: 67.740 người.

Trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân tăng dần qua các năm, ước tính đến năm 2020 đạt 1.928 nghìn người. Cơ cấu lao động làm việc theo lĩnh vực chuyển dịch đúng hướng, dự kiến đến năm 2020: tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 50,6%; tỷ lệ lao động làm việc trong ngành công nghiệp và xây dựng đạt 25,3%; tỷ lệ lao động làm việc trong ngành dịch vụ đạt 24,1%.    

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 205.125 người (cao hơn mục tiêu kế hoạch là 165.154 người). Các chế độ, chính sách đối với người lao động, như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản... cơ bản được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết: "Giai đoạn 2021 – 2025 Nghệ An phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 190.130 lao động, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới. bình quân hàng năm phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 38 nghìn người".

"Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cụ thể, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 49,84%; tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là 25,76%; tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ là 24,4%" - ông Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh.

Tỷ lệ lao động qua đạo tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 đạt bình quân 66,12%.Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giai đoạn 2021 – 2025 giữ mức bình quân 2,5%.

THU HƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›