THỨ TƯ, NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021 06:12

Nghệ An: Nhiều đột phá trong công tác chăm sóc NCC, GQVL và XĐGN

Trong những năm qua, Nghệ An có nhiều bước đột phá trong các lĩnh vực lao động, chăm sóc người có công, XĐGN và đã vượt kế hoạch đề ra như: Chỉ tiêu đào tạo nghề, chỉ tiêu giải quyết việc làm, chỉ tiêu giảm nghèo. Các hoạt động cứu trợ xã hội và chăm lo đời sống của đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách người có công với cách mạng

Năm 2019, Nghệ An đã quản lý chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 72.868 đối tượng NCC, kinh phí hơn 126 tỷ đồng/tháng đảm bảo an toàn, thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua dịch vụ Bưu điện tại 05 huyện đạt kết quả tốt. Tập trung xử lý, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng, nhất là hồ sơ về cấp và cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công, hồ sơ liên quan thanh niên xung phong.

Chỉ đạo, phân công cụ thể các cấp, các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Kết luận thanh tra của Bộ Lao động - TB và XH về sai phạm trong giải quyết chế độ thương binh, tạo sự ổn định, đồng thuận trong nhân dân. Tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch và   chỉ đạo tự kiểm tra, rà soát chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh: phối hợp Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup và ngân hàng BIDV tiến hành khảo sát hỗ trợ 615 hộ gia đình Người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 21 huyện, thành, thị xây dựng nhà ở, với tổng số tiền gần 50,0 tỷ đồng.

Nghệ An: Nhiều đột phá trong công tác  chăm sóc NCC, GQVL và XĐGN - Ảnh 1.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết: "Năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An đã chi trả trợ cấp ưu đãi đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho người có công, giải quyết chế độ, chính sách mới cho người có công và thân nhân, thực hiện chính sách ưu đãi cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, tuất thương, bệnh binh, chế độ mai táng phí, trợ cấp ưu đãi học sinh, sinh viên v.v… tiếp nhận, giải quyết cấp lại thẻ TB, BB, LS và di chuyển hồ sơ NCC cho hàng trăm trường hợp; trình Bộ LĐTBXH cấp, đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho hang nghìn trường hợp; bàn giao Bằng Tổ quốc ghi công để các địa phương trao tặng cho các gia đình liệt sĩ; thẩm định, chuyển hang nghìn hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương độc lập, cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công và giám định CĐHH"

Giám đốc Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh: "Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngành LĐ-TB&XH Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề của người lao động phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của tỉnh. Cải thiện, nâng cao mức sống người có công, bảo đảm 100% người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Tạo việc làm mới cho gần 38.000 lao động

Nổi bật là công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác đào tạo nghề đã gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và kết nối giải quyết việc làm; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực đưa giáo viên, học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp để thực tập, nâng cao trình độ tay nghề, làm quen với tác phong lao động công nghiệp tại một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Mặt khác, để người lao động dễ dàng tiếp cận với các doanh nghiệp, Sở LĐTB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; tổ chức các sàn giao dịch việc làm, giúp đưa thông tin về cung ứng lao động đến các đơn vị, doanh nghiệp cần tuyển lao động.

Toàn tỉnh giải quyết việc làm ước đạt 37.580 lao động, XKLĐ 13.514 người, đạt 100% KH. Dự kiến cả nhiệm kỳ đại hội 2016 - 2020, tỉnh Nghệ An GQVL cho 189.026 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 37.800 người, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là từ 35.000 - 37.000 người/năm. Các chế độ, chính sách đối với người lao động cơ bản được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác an toàn VSLĐ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, góp phần hạn chế tai nạn lao động xẩy ra; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đưa người lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc về nước.

Nghệ An: Nhiều đột phá trong công tác  chăm sóc NCC, GQVL và XĐGN - Ảnh 2.

Người lao động tại Cty truyền tải điện Nghệ An tham gia kiểm tra y tế CBCNV trước khi vào làm việc

Công tác giáo dục nghề nghiệp có nhiều thuận lợi và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt kết quả cao. Năm 2019, đã đào tạo cho hơn 70.000 lượt người, gồm: cao đẳng 5.070 người, trung cấp 9.028 người, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 55.971 lượt người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63% (đào tạo nghề 58,3%). Dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% (đào tạo nghề đạt 61%), đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Số lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 82%. 

Tiếp tục thực hiện đào tạo 04 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, trình độ cao đẳng được chuyển giao từ Úc và triển khai đào tạo thí điểm 04 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, trình độ cao đẳng được chuyển giao từ Công hòa Liên Bang Đức cho 64 sinh viên. Đoàn Nghệ An tham gia kỳ thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc xếp thứ 3/58 tỉnh, thành phố; hội diễn văn nghệ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Nghệ An được xếp thứ 3 toàn quốc...

Công tác đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù được duy trì, bảo đảm tiến đúng độ, chất lượng đào tạo được nâng lên. Quan hệ lao động trong các loại hình doanh nghiệp được duy trì ổn định và cải thiện tích cực, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần ổn định thu nhập và đời sống của người lao động.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Năm 2019, công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, các chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo và nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây và vùng ven biển Nghệ An đến năm 2020 (115 xã có trên 30% tỷ lệ hộ nghèo vùng miền Tây).

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Nghệ An giảm còn 4,0% (giảm 1,54%), đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện đảm bảo trợ cấp thường xuyên cho 133.224 đối tượng tại cộng đồng; thực hiện kịp thời công tác cứu trợ đột xuất. Công tác đảm bảo đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, các đối tượng và hộ gia đình được hưởng trợ cấp, trợ giúp thường xuyên hằng tháng.

Nghệ An: Nhiều đột phá trong công tác  chăm sóc NCC, GQVL và XĐGN - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung (địa điểm Trường Cao Đẳng GTVT Miền Trung).

Năm 2020, Nghệ An tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp; huy động đa dạng các nguồn lực để chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công… 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách về giải quyết việc làm, phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 38.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 13.700 người. Đẩy mạnh thực hiện việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động.

Đào tạo nghề cho 68.000 lượt người. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh lên 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 61%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp hồ sơ tồn đọng về Người có công theo quy định. Thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo chế độ chính sách cho 100% người có công, có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Gia Khánh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh