THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 07:46

Nghệ An: Phòng chống mua, bán người là nhiệm vụ cấp bách

(Dân sinh) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại cộng đồng.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại cộng đồng.

Một trong những yêu cầu trong kế hoạch này là phải bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người được giải quyết và truy tố; 90% số mua bán người được giải quyết, xét xử vụ án.

Đồng thời phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm mua bán người, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người;

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng, chống mua bán người.

Ngoài ra, quá trình thực hiện công tác phòng, chống mua bán người phải gắn với các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương…

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh