Nghệ An: Thống nhất giải thể 4 tờ báo và tạp chí

07:27 - 25/03/2020
Nghệ An: Thống nhất giải thể 4 tờ báo và tạp chí

(Dân sinh) - Chiều 24/3, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua phương án giải thể, sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh đến năm 2025.

Ngày 30/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 267/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Ban chỉ đạo cũng thành lập 2 tổ giúp việc để tham mưu trình tự thủ tục sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch.

Theo đề án, hiện Nghệ An có 7 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí. Trong số đó có 3 cơ quan báo chí thuộc diện được giữ nguyên, không phải sắp xếp gồm: Báo Nghệ An (cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Nghệ An), Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An), Tạp chí Sông Lam (cơ quan chủ quản là Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An); 4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp, gồm: Báo Công an Nghệ An (cơ quan chủ quản là Công an tỉnh Nghệ An), Báo Lao động Nghệ An (cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động tỉnh), Tạp chí Văn hóa (cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao), Tạp chí Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An).

Bốn cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp cũng được xác định rõ mô hình hoạt động trong đề án. Theo đó, Báo Công an Nghệ An sẽ thực hiện theo Quyết định 362, cụ thể: "Bộ Công an hoàn thành sắp xếp Báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020", Công an Nghệ An báo cáo Bộ Công an để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An sẽ giải thể, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí trước 30/6/2020; chuyển thành Đặc San thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, do Trung tâm Khoa học Công Nghệ và Tin học - thuộc Sở tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ xuất bản.

Giải thể Báo Lao động Nghệ An, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, sáp nhập vào Báo Nghệ An để tiếp tục hoạt động. Phương án hoạt động sau sắp xếp là mở chuyên trang trên Báo Nghệ An và xây dựng các chuyên mục phù hợp với nội dung, yêu cầu của công tác lao động, công đoàn; hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chi kinh phí đặt hàng đối với các nội dung cần thiết, liên quan đến hoạt động của ngành. Phương án hoạt động mới bắt đầu từ quý 3/2020.

Giải thể Tạp chí Văn hóa Nghệ An, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, sáp nhập vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động. Phương án hoạt động sau sắp xếp là sẽ xuất bản chuyên san "Văn hóa Nghệ An" một số/tháng. Phương án hoạt động mới bắt đầu từ quý 3/2020.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›