CHỦ NHẬT, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2022 06:30

Nghệ An tiếp tục phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ 76 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An, vừa có Thông báo số 439/TB-UBND ngày 28/6 về kết luận tổng kết 10 năm công tác ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An, giai đoạn 2012 – 2022.

Tổng kinh phí huy động trong 10 năm được gần 310,794 tỷ đồng để giúp các xã nghèo. Số lượng các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã mỗi năm được tăng lên. Năm 2012, có 83 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 86 xã, đến nay đã có 113 cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ 115 xã. Nhiều đơn vị nhận giúp đỡ nhiều xã như: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh giúp đỡ 3 xã, UBND thành phố Vinh nhận giúp đỡ 2 xã. Kết quả đó đã góp phần chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo như xây dựng kết cấu hạ tầng, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình kinh tế để phát triển sản xuất, hỗ trợ cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bộ mặt nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc góp phần thúc đẩy việc thực hiện có kết quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các huyện nghèo 30a giảm bình quân 5,97%/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây còn có những khó khăn, hạn chế như: Kết quả hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây vẫn chưa đạt được như mong muốn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh so với toàn quốc vẫn ở mức cao; tỷ lệ hộ nghèo thiếu việc làm còn lớn. Lãnh đạo một số địa phương chưa chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị để khảo sát, nắm bắt nhu cầu để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ; chưa có kế hoạch chi tiết để triển khai công tác thoát nghèo;…

Thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã đạt hiệu quả cao. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các xã cần phối hợp khảo sát, xác định đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ để từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ với mục tiêu kinh tế - xã hội của các xã có sự thay đổi trước hỗ trợ và sau hỗ trợ. Các xã được nhận giúp đỡ cần thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hỗ trợ của cơ quan đơn vị lên huyện, lên tỉnh để đánh giá hiệu quả, đơn vị nào đã được phân công nhưng không giúp đỡ hoặc chưa thật sự hiệu quả để UBND tỉnh có sự chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Những cơ quan đơn vị chưa được phân công ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An, tuỳ điều kiện cụ thể của đơn vị chủ động ủng hộ, giúp đỡ các xã.

Về những kiến nghị của các cơ quan đơn vị, UBND tỉnh Nghệ An, giao Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp thu, rà soát tham mưu UBND tỉnh để có sự phân công phù hợp nhằm triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

HOÀNG TÙNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh