THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 02:58

Nghệ An tổ chức dạy và học an toàn theo 4 cấp độ

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy và học gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX và các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống. Trong đó, yêu cầu các đơn vị triển khai những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong diễn biến mới theo 4 cấp độ.
 Các địa bàn xác định dịch bệnh cấp độ 1 và 2 ở Nghệ An sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp

Các địa bàn xác định dịch bệnh cấp độ 1 và 2 ở Nghệ An sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp

Cụ thể, các đơn vị tiếp tục rà soát điều kiện để tổ chức dạy, học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, Sở cũng đề nghị địa phương căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn để tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố, thị xã quyết định tổ chức hoạt động dạy học.

Việc triển khai dạy học được thực hiện theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy định.

Đối với địa bàn được xác định cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình) tổ chức dạy trực tiếp. Đồng thời củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với địa bàn và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Với địa bàn xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) thì tổ chức chức dạy học trực tiếp với trường đảm bảo điều kiện 3 tại chỗ (ăn, ở, dạy và học tập tập trung) kết hợp dạy học trực tuyến, giao bài tự học...

Căn cứ điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố, thị xã ra quyết định kế hoạch dạy học phù hợp cho từng lớp, khối lớp.

Trong đó, với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và 12; bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với các địa bàn được xác định cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) thì tiếp tục dạy học trực tuyến, giao bài tự học… Đặc biệt, các nhà trường phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học trực tuyến. Bên cạnh đó, có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học online...

Được biết, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 18/21 huyện, thị xã đang ở cấp độ 1 dịch Covid -19; 3 địa phương là thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn đang ở cấp độ 2. Ở cấp xã, 452/460 xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 1. Cấp độ 2 có các phường, xã: Phường Trung Đô, Hà Huy Tập, Vinh Tân, Bến Thủy, Hưng Bình (thành phố Vinh); xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên); xã Kim Liên (huyện Nam Đàn). Cấp độ 3 có xã Hưng Lộc (thành phố Vinh). Toàn tỉnh hiện chỉ còn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò vẫn đang dạy học bằng hình thức trực tuyến.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh