Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ: Không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách

16:24 - 02/05/2020
Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ: Không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách

Hỗ trợ người dân duy trì cuộc sống, vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 là một trong những quyết sách hàng đầu hiện nay của Chính phủ. Hiện thực hóa chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42 với nỗ lực và quyết tâm cao nhất

Được biết, ngay từ khi có hướng dẫn thực hiện NQ 42, tỉnh Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đối tượng thuộc diện thụ hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Tỉnh Nghệ An cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị, đảm bảo có sự phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, các cấp, các ngành triển khai thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao nhất.

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ: Không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách - Ảnh 1.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An Đoàn Hồng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời, ngày 29/04/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 và Quyết định 1364/QĐ-UBND về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19, nhằm góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia theo danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng cho tất cả các đối tượng là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) và được chi trả một lần. 

Đây là nhóm đối tượng có thể triển khai hỗ trợ vào đầu tháng 5/2020. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác rà soát thông tin trên nguyên tắc đầy đủ, chính xác, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.

Xác định hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, Sở LĐ-TB-XH đã tham mưu với UBND tỉnh Nghệ An hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai rà soát và thống kê các đối tượng để hỗ trợ kịp thời.

Đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết: "Quyết định 1364 của UBND tỉnh Nghệ An ngày 29/04/2020 nêu rõ về việc hỗ trợ cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ gồm các đơn vị: huyện Nghi Lộc, huyện Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai, huyện Quế Phong, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, Trung tâm điều dưỡng thương binh và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An: Tổng số người đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng thuộc diện hỗ trợ: 26.927 người với tổng kinh phí hỗ trợ: 40.390.500.000 đồng. Nguồn kinh phí này sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách của tỉnh Nghệ An".

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ: Không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách - Ảnh 2.

Giám đốc Đoàn Hồng Vũ trao quà hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

"Việc hỗ trợ luôn phảo đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; tránh trùng, lặp đối tượng. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất" – Giám đốc Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh.

"UBND tỉnh Nghệ An cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đúng quy trình, thủ tục quy định; đảm bảo sự đồng bộ, tính hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện" – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết thêm.

Được biết, trong hỗ trợ đợt 1 này, ngành LĐ-TB&XH Nghệ An được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí của tỉnh và đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, tại Nghệ An, việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác vận động Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện có hiệu quả với tổng số tiền, hàng hóa đăng ký ủng hộ trên địa bàn tỉnh là 67,7 tỷ đồng (tiền 48,3 tỷ đồng, hàng hóa quy đổi 19,4 tỷ đồng), đứng thứ 3 trong cả nước…

Thu Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›