(Dân sinh) - Chiều 26/5, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Dự hội nghị có Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 107 đại biểu điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghệ An: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị về phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, cho thấy ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tiểu biểu là phong trào thi đua nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các văn bản, đề án và hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo, điều hành. phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và kết quả trên các lĩnh vực: Việc làm - An toàn lao động; Lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội;Giáo dục dạy nghề; giảm nghèo; "Đền ơn đáp nghĩa".

Hàng năm, có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10% được tặng Giấy khen, 15% đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nghệ An: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh 2.

Hai cá nhân Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tập thể Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2); 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể đơn vị và 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Nghệ An: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh 3.

5 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, lưu ý ngành thực hiện tốt các vấn đề: Nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề. Thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách xóa đói, giảm nghèo, công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, không để xảy ra sai phạm, nhất là hiện tượng trục lợi chính sách, luôn tâm huyết với công việc, với đất nước và nhân dân...

Nghệ An: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh 4.

3 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dịp này, có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An Đoàn Hồng Vũ, đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị cũng thống nhất bầu 3 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và cấp bộ giai đoạn 2015 - 2020.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

27/05/2020