THỨ HAI, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022 11:55

”Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ thuộc giới tính”

Chương trình truyền thông thay đổi định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp với chủ đề “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ thuộc giới tính” sẽ diễn ra ngày 17/9/2022, tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội.
Thay đổi định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thay đổi định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nhằm tuyên truyền, thay đổi định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp và bình đẳng vai trò lãnh đạo của nữ giới và nam giới trong công việc, góp phần nâng cao vai trò của nữ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Vào lúc 08 giờ ngày 17/9/2022, tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, Ban Bí thư trung ương Đoàn phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông thay đổi định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp với chủ đề “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ thuộc giới tính”.

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh