THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 10:46

Nghị quyết 11: Phục hồi kinh tế cho người dân, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập

Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã giúp cho nhiều lao động có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế - xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện giải ngân kịp thời theo chỉ tiêu được giao năm 2022 với số tiền 645,4 tỷ đồng.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát đối tượng thụ hưởng và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo quy định tai Nghị quyết 11; chỉ đạo các phòng giao dịch tích cực phối hợp với các kênh truyền thông để đăng tải, phát sóng được 239 lượt tin, bài, bản tin truyền hình có nội dung phản ánh về Nghị quyết sô 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và  phát triển kinh tế - xã hội.

 Trang trại cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Xuân Khải (xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Than Hoá) vay 100 triệu đồng  GQVL từ NQ11

Trang trại cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Xuân Khải (xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Than Hoá) vay 100 triệu đồng GQVL từ NQ11

Đồng thời kết hợp tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban xã, thị trấn, qua đó, đề nghị cán bộ Hội đoàn thể và tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, triển khai đến các tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn và người dân ở địa phương biết đến các chương trình tín dụng chính sách tại Nghị quyết 11 mà NHCSXH đang giải ngân. 

Trên cơ sở kết quả rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình tín dụng ưu đãi được Trung ương giao theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ là 645,4 tỷ đồng, chiếm 46,92% tổng nhu cầu vốn năm 2022, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 220 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội là 156 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 43 tỷ đồng; cho vay thực hiện chương trình từ mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là 220 tỷ đồng, cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập là 6,4 tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do Tổng giám đốc NHCSXH giao từ ngày 27/4 đến 30/11/ 2022, Tổng dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP đạt 345,1 tỷ đồng/425,4 tỷ đồng kế hoạch giao, hoàn thành 81,1% kế hoạch, cụ thể: Cho vay hỗ trợ việc làm là 150 tỷ đồng/220 tỷ đồng hoàn thành 68,18% kế hoạch, do mới được Trung ương giao bổ sung 70 tỷ đồng vào ngày 24/11/2022; Cho vay nhà ở xã hội 152,4 tỷ đồng/156 tỷ đồng hoàn thành 97,7% kế hoạch; Cho vay học sinh sinh viên mua máy vi tính 37,1 tỷ đồng/43 tỷ đồng hoàn thành 86,4% kế hoạch; Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập là 5,6 tỷ đồng/6,4 tỷ đồng hoàn thành 87,5% kế hoạch; Cho vay thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-CP ngày 26/4/2022 của chính phủ: 0 tỷ đồng do chưa có danh sách phê duyệt để cho vay.

Mô hình vay vốn GQVL nuôi dê của người dân xã Tân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Mô hình vay vốn GQVL nuôi dê của người dân xã Tân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Mặc dù quá trình NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình tín dụng ưu đãi của Tổng giám đốc NHCSXH giao theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã đạt được nhiều kết quả cho vay đáng khích lệ. Xong bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo Nghị quyết số 28/2022/NĐ-CP: Hiện nay, chưa có danh sách phê duyệt của cấp có thẩm quyền về đối tượng thụ hưởng chính sách này để NHCSXH làm cơ sở cho vay.

Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 cơ bản đã ổn định, học sinh sinh viên đã được quay trở lại trường học bình thường, nên nhu cầu vốn gần như không có.Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, hiện nay theo rà soát của các đơn vị trực thuộc Chi nhánh Thanh Hóa, chưa có thêm khách hàng có nhu cầu vay vốn chương trình này.

NHCSXH Thanh Hóa chủ động phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu vốn vay từ các địa phương, ngân hàng thực hiện linh hoạt các giải pháp cân đối vốn tín dụng từ cấp trên giao, đẩy nhanh việc thu hồi các khoản vay đến hạn để tổ chức giải ngân vốn đến các đối tượng lao động có đủ nhu cầu vay, nhất là thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Cùng với các chương trình cho vay thường xuyên khác, ngay sau khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn, NHCSXH Thanh Hóa đã tập trung triển khai các bước để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tìm việc làm theo quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, giải ngân kịp thời khi được giao vốn; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, NHCSXH Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Chỉ đạo phòng giao dịch các huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất. Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ về, NHCSXH Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai cho vay nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân có nguồn vốn phục hồi, phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập.   

Thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến người dân và các đối tượng diện thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Ngoài ra, tích cực tham mưu các huyện, thị xã, thành phố chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để tiếp tục tạo nguồn vốn giải quyết việc làm giải ngân cho các hộ có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh