(Dân sinh) - Căn cứ quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau.

Nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN