Người dân được ra ngoài trong trường hợp nào khi giãn cách xã hội?

(Dân sinh) - Thành phố Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố. Thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.
Người dân được ra ngoài trong trường hợp nào khi giãn cách xã hội? - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN