Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ tại đâu?

10:22 - 03/05/2020

(Dân sinh) - Câu hỏi: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ tại đâu ?

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ tại đâu? - Ảnh 1.

Hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Trả lời:

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp (thường trú hoặc tạm trú). Người lao động phải cam đoan về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai.

BỘ LĐ-TB&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›