THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 07:58

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không?

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không và trong thời gian này người lao động có phải đóng bảo hiểm y tế không? Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động có tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế không?

Bà Trần Minh Hằng (Phú Thọ) hỏi: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không và trong thời gian này người lao động có phải đóng bảo hiểm y tế không? Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động có tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế không?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 51 Luật Việc làm, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động bị chấm dứt hưởng bảo hiểm y tế khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh