Người lao động được chi trả lương thế nào khi ngừng việc do dịch COVID-19?

(Dân sinh) - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể về trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19 căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Văn bản số 1064/LĐTBXH - QHLĐTL ngày 25.3.2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.
Người lao động được chi trả lương thế nào khi ngừng việc do dịch COVID-19? - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN