THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2022 01:51

Người lao động làm việc cho công ty bao lâu thì được tăng lương?

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, người lao động làm việc cho công ty bao lâu thì sẽ được tăng lương?
luong-huu-135561

Theo khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương là tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Bên cạnh đó, theo điểm e khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động. Ngoài ra, khoản 6 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chế độ nâng bậc, nâng lương như sau: theo thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

Như vậy, không có quy định nào bắt buộc phải tăng lương cho nhân viên làm việc nhiều năm cho công ty. Việc có tăng lương hay không, tăng vào thời điểm nào tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế nâng bậc, nâng lương của công ty.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh