Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

16:23 - 11/11/2020

(Dân sinh) - Bạn Võ Minh Tùng ở tỉnh Thanh Hóa có câu hỏi như sau: Tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm, cho tôi hỏi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Hỏi: 

Bạn Võ Minh Tùng ở tỉnh Thanh Hóa có câu hỏi như sau: Tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm, cho tôi hỏi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 42 Luật việc làm thì chính sách bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Theo quy định tại Điều 51 Luật việc làm thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ theo quy định nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đối với chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động thì người lao động sẽ được hỗ trợ thông qua người sử dụng lao động nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›