Tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015, theo đó chỉ nói về tội danh cũng như mức xử lý của tội cướp giật tài sản chứ không mô tả cụ thể thế nào là hành vi cướp giật tài sản. Căn cứ Điều 51, 52 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), mức xử phạt đối với người phạm tội cướp giật tài sản có thể thay đổi tùy theo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Căn cứ Điều 51, 52 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), mức xử phạt đối với người phạm tội cướp giật tài sản có thể thay đổi tùy theo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội cướp giật tài sản được quy định như sau:

- Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản nếu thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

- Người từ 16 tuổi trở lên phạm tội cướp giật tài sản đương nhiên chịu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

13/05/2022