THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:38

Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT như sau.
infographic 6 (4)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh