THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2022 05:57

Nhận định đề tham khảo THPT quốc gia 2020 môn Toán

(Dân sinh) - Kiến thức đề tham khảo nằm chủ yếu ở chương trình Toán 12, chiếm khoảng 90% câu hỏi và khoảng 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức Toán 11. Tuy nhiên có những câu hỏi cần học sinh tổng hợp kiến thức của cả 3 lớp (10-11-12) mới có thể giải quyết được.
Nhận định đề tham khảo THPT quốc gia 2020 môn Toán - Ảnh 1.

Môn Toán, có những câu hỏi cần học sinh tổng hợp kiến thức của cả 3 lớp (10-11-12) mới có thể giải quyết được.

Qua đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Toán năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chuyên môn Toán hệ thống giáo dục Hocmai có một số nhận định sau:

Về phạm vi đề, kiến thức đề tham khảo nằm chủ yếu ở chương trình Toán 12, chiếm khoảng 90% câu hỏi và khoảng 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức Toán 11. Tuy nhiên có những câu hỏi cần học sinh tổng hợp kiến thức của cả 3 lớp (10-11-12) mới có thể giải quyết được.

Phân tích chi tiết:  Chuyên đề hàm số

Chuyên đề hàm số, đây là chuyên đề có số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi (13 câu) và cũng là chuyên đề có nhiều câu hỏi khó nhất trong đề (2 câu VDC).

Các dạng bài trong đề đều thuộc các dạng bài quen thuộc (nhận dạng đồ thị, tương giao, đơn điệu, cực trị, max-min, tiệm cận,..) các em đã từng được gặp trong quá trình ôn thi, nên phần lớn các câu hỏi thuộc chuyên đề Hàm số là các em là có thể làm được. Nhưng bên cạnh đó các câu phân loại đều được lồng ghép kiến thức của các chuyên đề khác (câu 45 lồng ghép lượng giác,…), để kiểm tra cách các em vận dụng các kiến thức để giải quyết một vấn đề mới hoàn toàn.

Chuyên đề mũ logarit

Chuyên đề Mũ – Logarit, với số lượng câu hỏi, các dạng bài ra trong đề không thay đồi gì nhiều so với đề thi các năm trước, gồm 7 câu hỏi phần này, phân chia theo theo mức độ 5/2/1 (NB-TH/VD/VDC).

Trong chuyên đề này có câu 25 là dạng bài thực tế nhưng qua quá trình ôn luyện các em hoàn toàn có thể làm chủ được câu hỏi này.

Chuyên đề hình học không gian – tròn xoay

Với số lượng 2 câu hỏi về bài toán tính góc – tính khoảng cách thuộc phần kiến thức lớp 11, và 5 câu hỏi về bài toán thể tích – khối tròn xoay.

Các câu hỏi các dạng bài quen thuộc: tính góc, tính khoảng cách, tính thể tích của các hình khối quen thuộc.

Câu hỏi khó nhất thuộc phần này, là một câu về tính thể tích của một khối đa diện. Để làm được câu hỏi này đòi hỏi học sinh biết cách phân chia thể tích các khối đa diện thật thành thạo mới làm được, đây cũng có một trong những câu hỏi mà số ít các em có thể làm được.

Chuyên đề số phức

Chuyên đề Số phức bao gồm 3 câu hỏi: câu 12, câu 30 và câu 31. Ba câu hỏi nằm trọn vẹn trong mức độ NB-TH. Các em học sinh hầu như đều có thể làm được.

Các dạng bài chủ yếu là các dạng bài dễ như: xác định modul, tính toán đại số, …

Chuyên đề nguyên hàm – tích phân

Số lượng câu hỏi là 7 câu hỏi trong đề. Câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài liên quan đến "hàm ẩn" các em cần chú ý đến dạng bài này nhiều hơn khi ôn tập.

Chuyên đề hình học oxyz

Có tất cả 8 câu hỏi trong đề thi, các câu hỏi năm trọn vẹn trong phần NB – TH. Đúng với tinh thần tinh giản của BGD ra vào ngày 31/3/2020.

Các dạng bài chủ yếu nhằm kiểm tra kiến thức nền tảng và cách vận dụng chúng giải quyết một số bải toán đơn giản trong không gian, không hề mang yếu tố đánh đó.

Các chuyên đề khác

Những câu hỏi còn lại thuộc các chuyên đề Tổ hợp – Xác suất, CSC – CSN, chiếm khoảng 10% số lượng câu hỏi trong đề

Các dạng bài đều rất quen thuộc, hầu hết các câu hỏi đều có thể nhìn ra hướng làm luôn.

Kết luận: Đề thi không có phần nào lấy từ chương trình lớp 10. Các chủ đề của lớp 11 như: Tổ hợp xác suất – cấp số cộng, cấp số nhân có số lượng câu hỏi ít.

Các chủ đề thuộc chương trình học kỳ II của lớp 12 như: Số phức, nguyên hàm  tích phân và phương pháp tọa độ trong không gian được giảm nhẹ về độ khó. Đặc biệt 2 chuyên đề số phức, phương pháp tọa độ trong không gian không có câu hỏi vận dụng cao.

Tỷ lệ câu hỏi NB – TH vào khoảng 60% - 70% và phần kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 90%, 10% còn lại là thuộc phần kiến thức lớp 11. Các câu hỏi khó (từ câu 46 - 50) thường cần phải vận dụng kiến thức liên chuyên đề, liên lớp để giải quyết.

Các câu hỏi khó nhất (câu 49 – câu 50) nằm ở phần hàm sốhình không gian (nằm giữa lớp 11 và lớp 12).

Đề thi có nhiều câu hỏi liên quan đến "hàm ẩn" cả trong phần tích phân cũng như trong phần hàm số các em cần chú trọng nhiều đến những dạng bài liên quan tới hàm ẩn.

HÒA THANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh