Nhất trí tăng thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng

07:25 - 16/04/2015

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ bổ sung quy định thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

o

Chiều 15/4, các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số vấn đề lớn, dù còn các ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý quy định thêm hai thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ, tại dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, sẽ trình Quốc hội tại kỳ hợp thứ 9. Các ý kiến nhất trí bổ sung 2/4 thẩm quyền của Thủ tướng theo đề nghị của Chính phủ.


Theo đó, hội nghị nhất trí với Dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội, đề nghị thứ nhất là bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm. Hai là tạm thời giao quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Với yêu cầu để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, cơ quan tiếp thu giải trình dự thảo luật đề nghị không giao Thủ tướng thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu phó Chủ tịch tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Vẫn liên quan đến trách nhiệm của Thủ tướng, một số vị đề nghị quy định trong luật mỗi quý một lần, Thủ tướng báo cáo trước nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Cho rằng việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về chế độ báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng là cần thiết, song Ủy ban Thường vụ cho rằng, số lần báo cáo, nội dung cụ thể của mỗi lần báo cáo sẽ do Thủ tướng quyết định. 
Ý kiến các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho rằng, theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, Thủ tướng Chính phủ có quyền phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Do đó, để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp thì không bổ sung nội dung “phê duyệt danh sách nhân sự trước khi bầu” vào Dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình "Thủ tướng không ra lệnh hoặc ban bố, mà Thủ tướng là người quyết định các biện pháp để triển khai ngay" 


Hai thẩm quyền còn lại, trong đó thẩm quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình giải trình rằng không phải cho Thủ tướng thẩm quyền ra lệnh tổng động viên hay ban bố tình trạng khẩn cấp, đó vẫn là thẩm quyền của Chủ tịch nước theo Hiến pháp.
Đa số ý kiến cũng đồng tình không bổ sung quy định này trong dự thảo luật vì theo Hiến pháp, các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân phải do luật định.
Bên cạnh đó, vấn đề “lạm phát” cấp phó, và có hay không quy định cứng số lượng cấp phó trong dự thảo luật cũng được bàn bạc sôi nổi trong chiều nay. ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng chỉ nên 4 thứ trưởng mỗi bộ, riêng Công an, Quốc phòng là 5. Theo Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý, để không biến cấp phó thành một cấp hành chính, thì không nên quy định quá cụ thể trong luật mà để cấp trưởng quyết định, dù là Thứ trưởng hay phó Thủ tướng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›