Nhiều chuyển biến tích cực về lao động- việc làm

11:56 - 07/01/2020
Nhiều chuyển biến tích cực về lao động- việc làm

(Dân sinh) - Năm 2019, công tác điều hành của Chính phủ tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung vào xử lý nhiều vấn đề kinh tế- xã hội khó khăn; các Bộ, ngành đã nỗ lực để rà soát, loại bỏ nhiều thủ tục và điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Các yếu tố này đã góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định của tình hình kinh tế- xã hội nói chung và tạo ra các chuyển biến tích cực về tình hình lao động việc làm nói riêng.

Lao động có việc làm tăng, chuyển dịch lao động diễn ra mạnh mẽ

Theo báo cáo về tình hình lao động việc làm năm 2019 của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2019 là 55,8 triệu người, tăng 417,1 nghìn người so với năm 2018; lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 49,1 triệu người, tăng 527,7 nghìn người so với năm trước. Lao động qua đào tạo từ trình độ "Sơ cấp" trở lên năm 2019 ước tính là 12,7 triệu người, chiếm 22,8%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm trước

 Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2019 là 54,7 triệu người, tăng 416 nghìn người so với năm 2018 bao gồm 19 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 34,7% ; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,1 triệu người, chiếm 29,4% ; khu vực dịch vụ 19,6 triệu người, chiếm 35,9% .

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức của cả nước năm 2019 là 54,6%, riêng tại khu vực nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức là 61,7% so với khu vực thành thị là 46,3%. Đa số lao động có việc làm phi chính thức đều chưa được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật. Trong số những lao động có việc làm phi chính thức, lao động có trình độ trugn học cơ sở chiếm tỷ trọng cao nhất (34%), tiếp đến là lao động có trình độ tiểu học (23,5%) và trung học phổ thông (17,4%). Lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên chỉ chiếm 15,2% tổng số lao động có việc làm phi chính thức.

Năm 2019, chuyển dịch lao động diễn ra mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản và tăng tỷ trọng trong khu vực Công nghiệp, Xây dựng và Dịch vụ.

"Tốc độ chuyển dịch lao động từ khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản sang các khu vực kinh tế khác đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua", báo cáo nhấn mạnh.

Nhiều chuyển biến tích cực về tình hình lao động- việc làm - Ảnh 1.

Tình hình lao động việc làm năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực

Tỷ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập của người lao động tăng

Cũng theo công bố của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước năm 2019 là 1,98%  trong đó tỷ lệ thất nghiệp chung khu vực thành thị là 2,93%; khu vực nông thôn là 1,51%.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2019 ước gần 1,1 triệu người, giảm 5,5 nghìn người so với năm 2018. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2019 là 2,16%, giảm 0,03 điểm phần trăm so với năm 2018.

Cụ thể, thất nghiệp của lao động thanh niên trong độ tuổi từ 15-24 trong năm 2019 ước khoảng 428,5 nghìn người, chiếm 38,7% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong năm 6,39, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị 10,24%.

Lý giải nguyên nhân  tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 15-24 cao hơn gấp 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, đó là do lực lượng lao động thanh niên khi tham gia vào thị trường lao động thường có xu hướng tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và trình độ của mình hơn so với nhóm dân số ở độ tuổi khác,  đây là tình hình chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê  cũng cho biết, thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2019 đều tăng so với năm trước. Cụ thể, tu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động năm 2019 đạt 5,6% triệu đồng, tăng 799 nghìn đồng so với năm trước. Thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,4 lần (tương ứng 6,5 triệu đồng và 4,6 triệu đồng), thu nhập bình quân của lao động thành thị cao hơn thu nhập của lao động nông thôn 1,6 lần (tương ứng là 7,5 triệu đồng và 4,7 triệu đồng)

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm cộng hưởng lương trong năm 2019 ước đạt 6,7 triệu đồng, tăng 866 nghìn đồng so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,1 lần, thu nhập bình quân của lao động thành thị cao hơn lao động nông thông 1,3 lần. 

"Thu nhập của lao động làm công hưởng lương đều tăng ở tất cả trình độ và tăng cao hơn ở nhóm có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Lao động có tình độ cao thì mức thu nhập cao hơn. Năm 2019, thu nhập của lao động có trình độ đại học là 9,3 triệu động, cao gấp 1,6 lần so với lao động không có chuyên môn kỹ thuật  (5,8 triệu đồng)" - báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết.

DIỆU NGỌC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›