Vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm quyền lợi của người lao động

23:43 - 15/01/2015

Đó là nội dung trong báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành giữa Bộ LĐ-TB&XH, Tổng LĐLĐVN, và Bảo hiểm xã hội VN diễn ra ngày 14/1/2015, về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các tỉnh và việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Nam và Long An.

Theo đó, từ ngày 8/8/2014-19/9/2014, 3 Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ LĐ-TB&XH, Tổng LĐLĐVN và Bảo hiểm XHVN đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh và 22 doanh nghiệp hoạt động tại 3 tỉnh trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 3 địa phương trên đã thực hiện khá tốt chức năng quản lý nhà nước về lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn. Tuy nhiên, một số địa phương cũng có nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công tác tiếp nhận thang lương, bảng lương, chưa quản lý được số DN sử dụng lao động chưa thành niên,...

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH báo cáo kết quả kiểm tra.

Về Luật BHXH, tỉnh Hải Dương chưa có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các DN nợ đọng BHXH.;tỉnh Quảng Nam và Long An chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn để đôn đốc và xử lý DN chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đầy đủ số lao động theo quy định; chưa hướng dẫn các DN nộp sổ BHXH của NLĐ đã nghỉ việc trên 12 tháng nhưng không đến nhận sổ về cơ quan BHXH để quản lý...

Công đoàn cơ sở tại một số DN hoạt động còn mang tính hình thức, chưa phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ và đoàn viên công đoàn.

Đời sống văn hóa, tinh thần, mà đặc biệt là của NLĐ trong các KCN còn nghèo nàn, cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt cho NLĐ còn thiếu... Qua rà soát, đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện hàng loạt những vi phạm của các DN tại 3 địa phương về việc đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đạt được những kết quả nhất định, kịp thời nắm bắt được tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các tỉnh về pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn; đã phát hiện và chỉ đạo khắc phục những thiếu sót của các DN. Qua đó, Đoàn cũng đã có 34 kiến nghị, đề nghị các địa phương này chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh. 

Chu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›