THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 03:44

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Trị năm 2023

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Thời gian thực hiện từ ngày 1/6/2023 đến ngày 30/6/2023.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Tháng hành động sẽ là thời gian cao điểm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Đồng thời, tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển; hỗ trợ giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em tiếp cận các dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ đang trong môi trường có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. 

Đây cũng là dịp thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra; trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực; quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, huy động được sự tham gia của toàn hệ thống chính trị trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích, đuối nước. Các trường hợp bị ảnh hưởng xảy ra thì kịp thời quan tâm chăm sóc, hỗ trợ; mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em được phát hiện đều được xử lý đúng pháp luật.

Một số thông điệp, khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động, như: Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em; Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng; Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trong Tháng hành động vì trẻ em, các cấp, các ngành, các địa phương tại Quảng Trị sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để chuyển tải những nội dung cơ bản về Luật trẻ em 2016; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực trẻ em. Vận động xã hội thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, chậm trể, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Thăm, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch, tham quan di tích, thắng cảnh đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, môi trường mạng, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, bị thiên tai, dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn. Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em. 

Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các địa bàn có nguy cơ xảy ra tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em; các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi.

Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hện quyền và bổn phận trẻ em.

CT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh