THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 10:10

Phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND và Hội LHPN:

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, kết nối tình quân - dân

Chiều ngày 29/11, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2018-2022; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga  trao đổi bên lề Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao đổi bên lề Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Quốc phòng và trực tuyến tại 18 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.

Ngày 12/12/2017, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thống nhất ký kết Chương trình số 2334 về phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2018-2022, nhằm tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa Hai bên, trọng tâm là: Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết quân - dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội; phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam phát động; xây dựng Hội LHPN các cấp và đơn vị Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

5 năm qua, Chương trình PHHĐ giữa Hai bên được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và công tác phụ nữ thời kỳ mới. Hiệu quả nổi bật: Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội LHPN và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cơ quan, đơn vị Quân đội với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp trong tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trong giai đoạn 2018-2022, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền hơn 352 nghìn buổi; tổ chức hàng triệu cuộc thi tìm hiểu, quán triệt nghị quyết, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; vận động gần 43 nghìn học sinh trở lại trường học; vận động không di cư 13.466 hộ. Hội LHPN các cấp phối hợp với các đơn vị quân đội tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em ở khu vực biên giới được 97.500 cuộc, với sự tham gia gần 5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, hội viên phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga kết luận thảo luận.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga kết luận thảo luận.

Cơ quan, đơn vị Quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Hội phụ nữ địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã tổ chức kết nghĩa với 6.988 đầu mối, trong đó có 3.052 tổ chức cấp ủy, chính quyền, 3.970 tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức 8.561 tổ, đội công tác cơ sở; 20.893 tổ, đội công tác liên ngành trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố 21.608 lượt xã, phường, thị trấn và 87.066 lượt tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo về kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 -2022.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo về kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 -2022.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động: “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Chương trình “Triệu phần qua san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Đã có hàng chục nghìn hội viên phụ nữ Quân đội tích cực tham gia trực tiếp nhiệm vụ chống dịch, đồng thời vận động các nguồn ủng hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Phụ nữ Quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, chăm sóc và hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho 326 trẻ em mồ côi đến khi đủ 18 tuổi; tặng 224 sổ tiết kiệm, 784 suất quà cho trẻ em mồ côi, với tổng số tiền trên hơn 5 tỷ đồng…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao bằng khen tặng các tập thể của Hội LHPN Việt Nam có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao bằng khen tặng các tập thể của Hội LHPN Việt Nam có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định: Thông qua Chương trình phối hợp đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, sự gắn bó giữa cơ quan, đơn vị Quân đội với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp; phát huy tốt vai trò thực hiện chức năng đội quân công tác của cơ quan, đơn vị Quân đội và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Nhân dịp này, tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam trao bằng khen tặng các tập thể, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

Với mục tiêu tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PHHĐ giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022-2027 nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội; phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam phát động; xây dựng đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và Hội LHPN các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 với các nội dung cụ thể:

1. Phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

3. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam và địa phương phát động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội.

4. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, xây dựng đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Hội LHPN các cấp vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh