THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 03:42

Nhiều sai phạm liên quan đến đất đai tại huyện Chơn Thành (Bình Phước)

(Dân sinh) - Cơ quan Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ ra nhiều vi phạm của UBND huyện Chơn Thành, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan thời kỳ 2019 - 2020.

Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kết luận số 91/TB-T.Tr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng trên đất trên địa bàn huyện Chơn Thành. 

Cụ thể, kết luận nêu rõ: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở mà tại thời điểm xin chuyển mục đích đã có nhà trên đất nhưng không có tài liệu thể hiện việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền. 

Empty

Trong quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành để xảy ra một số thiếu xót như: Tờ Trích lục bản đồ địa chính không có chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phiếu chuyển thông tin địa chính đã ghi sai diện tích đất chuyển nhượng. 

Việc giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho người dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có chậm trễ thời gian so với quy định. 

Đơn cử như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp đổi) của hộ ông Đậu Quang Quý đã bàn giao cho ông Quý, có số vào sổ là CS 06437, thửa đất số 639, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.002,7m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 15/10/2043, địa chỉ ấp 2, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành.  

Thế nhưng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành đã tham mưu mà không ghi ngày tháng năm cấp giấy là thực hiện chưa đúng với Thông tư số 23 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Khu đất được đặt tên Khu đô thị Nha Bích NewCenter (xã Nha Bích, huyện Chơn Thành ) được Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tiến Thành giới thiệu là dự án vị trí vàng... nhưng thực tế chỉ là bãi đất trống với nhiều cây cỏ dại mọc um tùm.

Khu đất được đặt tên "Khu đô thị Nha Bích NewCenter" (xã Nha Bích, huyện Chơn Thành ) được Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tiến Thành giới thiệu là dự án vị trí vàng... nhưng thực tế chỉ là bãi đất trống với nhiều cây cỏ dại mọc um tùm.

Việc thu, sử dụng nguồn thu từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất giá trị gia tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng với quy định, với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng. 

Thanh tra tỉnh Bình Phước kết luận trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng các đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư (không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện) để quảng cáo, chào bán đất đã tách thửa. 

Quy định tách thửa đất nông nghiệp hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung để hạn chế những trường hợp lợi dụng để tách 1 thửa đất thành rất nhiều thửa nhỏ, sau đó quảng cáo thành các dự án dân cư để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Thanh tra tỉnh Bình Phước kết luận trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng các đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư.

Thanh tra tỉnh Bình Phước kết luận trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng các đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND huyện Chơn Thành kiểm điểm đối với những sai sót, vi phạm mà đoàn thanh tra đã nêu; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp kiểm tra việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện kiểm điểm đối với sai sót mà đoàn thanh tra đã chỉ ra.  

Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý của cấp xã đối với việc tự ý mở đường trái phép, phân lô bán nền sai quy định, kinh doanh bất động sản trái pháp luật. 

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì phối hợp với các địa phương tổng hợp, rà soát những bất cập trong tách thửa đất nông nghiệp góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, kiểm điểm đối với những sai phạm.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh