THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2023 11:10

Nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng. Cùng Dân Sinh nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở qua biểu đồ sau đây.
Untitled

Hoàng Linh

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh