Để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT Hà Nội ban hành quy chế thi với các quy định cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra.

Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

04/07/2022