Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được Bộ LĐ-TB&XH xây dựng, từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% so với mức áp dụng của tháng 12/2021. Dự kiến sẽ có 8 nhóm đối tượng được thụ hưởng từ chính sách này.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

05/12/2021