Theo khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 1/1/2021, NLĐ (người lao động) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong các trường hợp sau đây.

Empty

   

Theo khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 01/01/2021, NLĐ(người lao động) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) màkhông cần phải báo trước cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong các trườnghợp sau đây:

  

  

Empty

  

  

   

Empty

   

   

   

Empty

   

   

   

   

Empty

   

   

   

   

Empty

   

   

   

Empty

   

   

  

Empty

   

  

  

Empty

   

  

   

Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của NLĐ trong năm 2021 bao gồm:

  

  

Empty

Tác giả: BẢO NGỌC - Đồ hoạ TRẦN HUYỀN

26/01/2022