Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng

10:08 - 30/11/2019
Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng

Theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014 việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau

(Dân sinh) - Để duy trì trật tự xây dựng và các quy định pháp luật xây dựng có hiệu lực trên thực tế, Luật Xây dựng đã quy định 14 hành vi bị cấm trong lĩnh vực xây dựng.

Để bảo đảm hoạt động xây dựng diễn ra theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều 12 Luật Xây dựng 2014 quy định 14 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng, gồm:

Thứ nhất, quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định như quyết định đầu tư xây dựng được ban hành trái, không đúng với thẩm quyền.

Thứ hai, khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công. Theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014 việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

- Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng;

- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

- Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

- Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng - Ảnh 1.

Đối với việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần có giấy phép xây dựng.


Thứ ba,  một số vi phạm khi xây dựng công trình như:

- Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng;

- Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

Thứ tư, xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

Thứ năm, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trái với quy định.

Thứ sáu,  nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.

Thứ bảy, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.

Thứ tám, xây dựng công trình không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng cho công trình.

Thứ chin, sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, môi trường.

Thứ mười, vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

Thứ mười một, sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Thứ mười hai, đưa, nhận hối lộ trong hoạt động đầu tư xây dựng; lợi dụng pháp nhân khác để tham gia hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.

Thứ mười ba, lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; bao che, chậm xử lý hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

Thứ mười bốn,  cản trở hoạt động đầu tư xây dựng đúng pháp luật.

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›